I. Podstawa prawna 


 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030) postanawia: 

 § 10 ust.6 

 Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), powinna wynosić, co najmniej:

  • dla hydrantu nadziemnego DN80 – 10 dcm3 /s  
  • dla hydrantu nadziemnego DN100 – 15 dcm3 /s
  • dla hydrantu podziemnego DN80 – 10 dcm3 /s 

 § 10 ust.7 

 Hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.